Doa-doa yang Dibaca ketika Sujud dalam Shalat

ALLAH Ta seperti berfirman Dan ingatlah sementara kita berkata untuk Para Malaikat Sujudlah kau untuk Adam lalu sujudlah mereka kecuali hantu dia ogah dan sombong dan yakni beliau tercatat kelompok sosok jiwa yang perbegu QS Al Baqarah 34 Ada separuh

doa dan bacaan yang diajarkan rasul shallallahu alaihi wa sallam waktu bersujud kelakuan yang pas ialah mengamalkannya secara bergantian Misalnya pada saat shalat fajar kita membaca doa sujud 1 kala shalat dzuhur membaca doa sujud 2 dan berikutnya Sehingga semua

sunah utusan Tuhan shallallahu alaihi wa ( Baca Juga : http://goo.gl/kcxmHy ) sallam kita amalkan dan pemberitahuan ia menjadi lestari Berikut sekitar doa sujud yang serasi sunah pertama Subhaana rabbiyal a laa 3 kali ia sudah membaca doa ini berulang kembali saat bersujud shalat malam sehingga sujud

beliau hampir sama lamanya bersama berdiri ia Kedua Subhaana rabbiyal a laa wa bihamdih 3 kali Ketiga Subbuuhun qudduusun rabbul malaaikati war ruuh Yang dimaksud ruuh intern doa ini sama dengan Malaikat Jibril Keempat Subhaa nakallahumma rabbanaa wa biham dika allaahum

maghfil lii rasul shallallahu alaihi wa sallam banyak membaca doa ini intern rukuk dan sujudnya selesai turun sertifikat An Nashr ia lakukan begini internal rangka mengamalkan arahan di kesudahan pesan An Nashr HR Bukhari Kelima Allahummagh fir lii dzan bii

kullahuu diqqahuu wa jullahuu wa awwa lahuu wa aa khirahuu wa alaa niya tahuu wa sirrahuu Keenam Allahumma laka sajad tu wa bika aamantu wa laka aslam tu Sajada wajhii lilladzii khala qahuu wa shawwa rahuu wa syaqqa sam ahuu

wa basharahuu tabaarakallahu ahsanul khaaliqiin Ketujuh Subhaana dzil jabaruut wal malakuut walkibriyaa wal adzamah Doa sujud ini pernah dia menuturkan waktu shalat malam dia mereproduksi balik lama sekali atas ( Baca Juga : http://goo.gl/5Jda1y ) sementara tampil dia membaca surat Al Baqarah Ada juga sekitar doa

sujud yang eksklusif dibaca ketika shalat malam Berikut diantaranya awal Subhaanaka allahumma wa bihamdika laa ilaaha illa anta Kedua Allahummagh firlii maa asrar tu wa maa a lantu Ketiga allahumma innii a uudzu bi ridhaa ka min sakhatik wa bi

mu aafatika min uquubatik wa a uudzu bika min ka laa uh shii tsa naa an alaika anta kamaa ats naita alaa nafsik Berdasarkan keterangan A isyah doa ini dibaca nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika dia bersujud pada saat

shalat malam

Related Posts

Doa-doa yang Dibaca ketika Sujud dalam Shalat
4/ 5
Oleh